MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

KONKURS EKOLOGICZNO – REGIONALNY

 

Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania

o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń

                                      Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,

niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”.

 

Jan Paweł II

Zamość, 12 czerwca 1999 roku

 

LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA

 

 

XII edycja 2019/2020

ROZTOCZE W UNESCO

 

Organizator:

Zespół Szkół Publicznych w Suścu

 

Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Cele konkursu:

 • Poszerzanie wiedzy o regionie wykraczającej poza treści zawarte w szkolnych programach nauczania (geografia, biologia, przyroda, historia).
 • Integrowanie wiedzy humanistycznej i społecznej z wiedzą przyrodniczą.
 • Kształtowanie postaw poczucia tożsamości regionalnej.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
 • Wykorzystanie umiejętności TI i pracy w zespole w poprawnym redagowaniu gazetki.
 • Współpraca pomiędzy szkołami i instytucjami.
 • Promowanie „Małych Ojczyzn”.
 • Kształcenie umiejętności kluczowych.

 

Ideą konkursu jest bliższe poznanie województwa lubelskiego przez uczniów i nauczycieli,  upowszechnianie wiedzy o Małych Ojczyznach, eksponowanie wydarzeń, postaci, miejsc mało znanych lub zapomnianych oraz tych, które są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Bieżąca edycja służyć będzie zebraniu i popularyzacji wiedzy o utworzeniu i wpisaniu Roztocza do międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. 19 czerwca 2019 roku utworzono Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze w ramach programu „Człowiek i Biosfera”. Niepowtarzalność pogranicza przyrodniczo-kulturowego i krajobrazowego o wielkiej bioróżnorodności nie może być niedostrzeżone przez placówki oświatowe.

Pracą konkursową jest opracowanie specjalnego wydania gazetki szkolnej, którą wykona 3-osobowy zespół redakcyjny powołany w drodze eliminacji przeprowadzonych w każdej placówce.

Zgodnie z tematem XII edycji konkursu uczniowie powinni wyeksponować walory Roztocza, jego dziedzictwo i piękno, znaczenie naukowe i edukacyjne, rolę w budowaniu tożsamości kulturowej regionu wynikające z wpisania Roztocza na elitarną listę.

W gazetce powinny znaleźć się materiały opracowane przez uczestników konkursu według ich twórczej inwencji – teksty własne, streszczenia, opisy, cytaty, wywiady, relacje z działań szkoły, zdjęcia, ilustracje, zagadki, rebusy itp.

Interpretacja tematu XII edycji konkursu przebiegającej pod hasłem „Roztocze w UNESCO” sprzyja poszukiwaniu, gromadzeniu i utrwalaniu wiedzy o najbliższej okolicy, województwie oraz sąsiadach Polski. Pozwala na kształtowanie postaw właściwego stosunku do przyrody, ludzi, ważnych miejsc w Małych Ojczyznach i w kraju oraz dostrzegania ich bogactwa i różnorodności. Sprzyja poszukiwaniu, opisywaniu, interpretowaniu, dokumentowaniu, gromadzeniu i popularyzowaniu informacji.

Udział młodzieży w redagowaniu pracy konkursowej wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej, oraz na kształtowanie wrażliwości, postaw patriotycznych, poszerzanie wiedzy o znaczeniu regionu w Europie i na świecie.

 

Ukierunkowana praca z komputerem, aparatem fotograficznym, kamerą, tekstem literackim i popularnonaukowym, spotkania z autorami opracowań przyrodniczych oraz inne przedsięwzięcia podjęte przez uczniów będą atrakcyjną formą działań dydaktycznych i wychowawczych w każdej placówce.

Szkoła jest miejscem odkrywania talentów, a działania przez nią podejmowane są okazją do uaktywnienia uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach oraz w różnym wieku.

Dotychczas odbyło się jedenaście edycji. Patronat nad konkursem obejmowali: Lubelski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa oraz Wojewoda Lubelski. Organizator czyni starania o objęcie Honorowym Patronatem także bieżącej XII edycji.

Tematyka poprzednich edycji:

 • I edycja w roku szkolnym 2008/2009 przebiegała pod hasłem Roztocze – 35 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego,
 • II edycja w roku szkolnym 2009/2010 pod hasłem Obiekty z List UNESCO – Zamość oraz Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie – 20 lat Poleskiego Parku Narodowego,
 • III edycja w roku szkolnym 2010/2011 pod hasłem Między Wisłą a Bugiem,
 • IV edycja w roku szkolnym 2011/2012 pod hasłem Ludzie dla lasu,
 • V edycja w roku szklonym 2012/2013 pod hasłem Bogactwa Lubelszczyzny,
 • VI edycja w roku szkolnym 2013/2014 pod hasłem Eko-instytucje Lubelszczyzny
 • VII edycja w roku szkolnym 2014/2015 pod hasłem Eko-smaki Lubelszczyzny
 • VIII edycja w roku szkolnym 2015/2016 pod hasłem Przemierzając Lubelszczyznę,
 • IX edycja w roku szkolnym 2016/2017 pod hasłem Geografia lubelskich opowieści, legend i baśni.
 • X edycja w roku szkolnym 2017-2018 pod hasłem „Lubelskie drogi do Niepodległości”
 • XI edycja w roku szkolnym 2018-2019 pod hasłem „Lubelskie Green Velo”

Informacje oraz fotoreportaże znajdują się na stronie www.zsp_susiec.witrynaszkolna.pl oraz http://zamosc.lscdn.pl/

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wykonanie specjalnego wydania gazetki szkolnej „Roztocze w UNESCO”.
 2. Kryteria oceny (oddzielnie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych):

a)      informacje merytoryczne związane z walorami Roztocza,

b)      działania podjęte przez szkołę,

c)      samodzielność pracy uczniów - opracowania, wywiady, ilustracje, relacje z podjętych działań,

d)     wykorzystanie materiałów źródłowych,

e)      strona graficzna gazetki,

f)       warsztat dziennikarski.

 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie - do 15 marca 2020 roku.

(Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia do konkursu)

 1. Etap I – szkolny

Przygotowanie gazetki przez 3-osobowy zespół redakcyjny powołany w drodze własnych, szkolnych eliminacji.

 1. Publikacja opatrzona własnym tytułem (lub/i logo szkoły) powinna składać się z 8 stron formatu A4. Dwie strony należy przeznaczyć na promocję szkoły i najbliżej okolicy należącej lub nie do TRB Roztocze.
 2. Prace w wersji elektronicznej (podpisana płyta CD lub inny nośnik) oraz papierowej należy przesłać lub dostarczyć osobiście- do 9 maja 2020 roku z dopiskiem Konkurs na adres:

Zespół Szkół Publicznych w Suścu

ul. Tomaszowska 53

22-672      Susiec

Tel. 084-665-48-11,Fax. 084 665-44-07

e-mail: sekretariat@zspsusiec.pl

 1. Etap II – wojewódzki

Ocena prac - do 16 maja 2020 roku przez komisję konkursową w składzie: pracownik naukowy RPN, dziennikarz, nauczyciel.

 1. Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej ZSP w Suścu oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 2. Prace, w których naruszono prawa autorskie będą dyskwalifikowane.
  1. Gala laureatów podsumowująca XII edycję konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 3 czerwca 2020 roku (środa). Przewiduje się spotkanie w plenerze w jednym z najpiękniejszych miejsc Roztocza. Szczegóły zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły w drugiej połowie maja.

 Nagrodzone zespoły zaprezentują zebranym najciekawsze fragmenty prac.

 

Uwaga:

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji danych osobowych i zdjęć oraz wykorzystania fragmentów prac podczas podsumowania imprezy. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

 

 

 

Opracowanie i koordynowanie działań konkursowych

Urszula Bartoszek

doradca metodyczny

kontakt: ula.bartoszek@interia.pl

Tel. 607828286

karta zgłoszenia

regulamin konkursu

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )